ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Борис Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 639822, 08.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Тамара Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 639815, 07.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", Заступник голови правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верескун Надiя Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 746583, 14.01.2000, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1955
5) освіта** Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", Заступник директора з торгiвлi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член правлiня - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Свiтлана Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 518453, 09.06.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидора Михайло Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 384235, 26.10.2010, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слюсар Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 023390, 27.02.1996, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", Юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопець Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 423191, 04.12.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1963
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Будiвельник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Анатолiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 379120, 20.06.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс" заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015, На 3 роки
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 825934, 04.03.2004, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1964
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015, На 3 роки
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цьома Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 378562, 08.08.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс" Завiдуючий складом, член Наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2012, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 518736, 23.07.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1973
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй, член Ревiзiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015, На 3 роки
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баран Клавдiя Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер ПрАТ "Нива-плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015, На 3 роки
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Людмила Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива-Плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2012, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верескун Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 639224, 06.05.1999, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ПрАТ "Нива-плюс" по рослинництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лашевич Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 518556, 10.07.1998, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуючий господарством ПрАТ "Нива-плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шестозуб Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 226243, 09.01.1997, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ПрАТ "Нива-плюс" по тваринництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проценко Олександр Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 422679, 20.11.1997, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бригадир ПрАТ "Нива-плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Михайло Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 423303, 08.12.1997, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Агроном ПрАТ "Нива-плюс" з правових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


1) посада Секретар Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гальченко Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 106816, 23.10.2002, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Секретар ПрАТ"Нива-плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2013, на 5 рокiв
9) опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняЩербина Борис ГригоровичНК, 639822, 01.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi200250.052002000
Заступник голови правлiнняЩербина Тамара ГригорiвнаНК, 639815, 07.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi1032.575103000
Член правлiнняВерескун Надiя СтепанiвнаНК, 746583, 14.01.2000, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi872.17587000
Член правлiня - Головний бухгалтерКовтун Свiтлана ГригорiвнаНК, 518453, 09.06.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi330.82533000
Член правлiнняСидора Михайло ГригоровичНК, 675775, 23.09.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi822.0582000
Голова Наглядової радиЩербина Анатолiй БорисовичНК, 379120, 20.06.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi3609360000
Член Наглядової радиКлименко Олександр МиколайовичНК, 825934, 04.03.2004, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi160.416000
РевiзорЦьома Андрiй ПавловичНК, 378562, 08.08.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi350.87535000
Член Наглядової радиКовтун Олександр ОлександровичНК , 518736 , 23.07.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi310.77531000
Член Наглядової ради Щербина Людмила Борисiвна д/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала822.0582000
Усього 2831 70.775 2831 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.