ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.08.200610/24/1/06ЦТД НКЦПФРUA4000100598Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні2004000800000100
Протягом звiтного перiоду акцiї не випускались. Цiннi папери на бiржах та фондових майданчиках не продавались. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. В зв’язку з перейменуванням Закритого акцiонерного товариства «Нива-Плюс» у Приватне акцiонерне товариство «Нива-Плюс» 16.05.2012 втратило чиннiсть свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 10/24/1/06, видане 27.10.2010 Чернiгiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР, та видано нове свiдоцтво.