ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Борис Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 639822, 01.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", голова правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Тамара Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 639815, 07.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", Заступник голови правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верескун Надiя Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 746583, 14.01.2000, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", Заступник директора з торгiвлi
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член правлiня - Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Свiтлана Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 518453, 09.06.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидора Михайло Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 675775, 23.09.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", менеджер
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слюсар Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 023390, 27.02.1996, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", Юрист
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопець Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 423191, 04.12.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Будiвельник
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Анатолiй Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 379120, 20.06.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1979
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс" заступник директора
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Переобранона посаду загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дикун Володимир Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 184066, 03.10.1996, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", тракторист
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Звiльнився за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебував 10 рокiв. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 825934, 04.03.2004, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс", водiй
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Переобранона посаду загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цьома Андрiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 378562, 08.08.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс" Завiдуючий складом
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Євтушенко Любов Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 562054, 17.11.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Продавець
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Звiльнилася за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебувала 8 рокiв. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидора Людмила Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 675767, 23.09.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Продавець
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Звiльнилася за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебувала 4 роки. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лях Юрiй Воловимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 761531, 24.01.2000, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Тракторист
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Звiльнивсь за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебував 7 рокiв. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дикун Валентина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 184064, 03.10.1996, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча складом
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Звiльнилась за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебувала 7 рокiв. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 184672, 17.10.1996, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнженер-будiвельник
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Звiльнивсь за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебував 4 роки. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 518736, 23.07.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1). На зазначенiй посадi перебував 4 роки.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК , 518736 , 23.07.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива-плюс", водiй, Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива-Плюс"
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербина Людмила Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива-Плюс"
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цьома Андрiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК , 378562 , 08.08.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Нива плюс" Завiдуючий складом, Член Наглядової ради
6.1.8. Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась. Обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 07.04.2012 (протокол № 1).


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiнняЩербина Борис ГригоровичНК, 639822, 01.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н200250.052002000
Заступник голови правлiнняЩербина Тамара ГригорiвнаНК, 639815, 07.07.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н1032.575103000
Член правлiнняВерескун Надiя СтепанiвнаНК, 746583, 14.01.2000, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н872.17587000
Член правлiня - Головний бухгалтерКовтун Свiтлана ГригорiвнаНК, 518453, 09.06.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н330.82533000
Член правлiнняСидора Михайло ГригоровичНК, 675775, 23.09.1999, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н822.0582000
Голова Наглядової радиЩербина Анатолiй БорисовичНК, 379120, 20.06.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н3609360000
Член Наглядової радиКлименко Олександр МиколайовичНК, 825934, 04.03.2004, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н160.416000
РевiзорЦьома Андрiй ПавловичНК, 378562, 08.08.1997, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н350.87535000
Член Наглядової радиКовтун Олександр ОлександровичНК , 518736 , 23.07.1998, Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н310.77531000
Член Наглядової радиАндрiєнко Олександр Васильовичд/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надалад/н200.520000
Член Наглядової ради Щербина Людмила Борисiвна д/н, д/н, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надалад/н822.0582000
Усього 2851 71.275 2851 0 0 0