ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Нива-Плюс"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 16751
3.1.5. Область, район Чернігівська область, Iчнянський р-н
3.1.6. Населений пункт с. Iваниця
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Ленiна, 39

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААА № 468639
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.03.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Iчнянська районна державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 800000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 800000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
IЧНЯНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ОЩАДНОГО БАНКУ
3.3.2. МФО банку 343068
3.3.3. Поточний рахунок 26049301181
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
3.3.5. МФО банку -
3.3.6. Поточний рахунок -

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порiд
01.46 Розведення свиней

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Торгiвля племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тваринАВ № 59715727.10.2011Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства Українинеобмежений
Опис:
Додаткова iнформацiя вiдсутня

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента