ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 14.06.2017

Особлива інформація на 12.06.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

112.06.20171250.00012.07.2017 - 12.10.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 19.04.2017. Дата прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати: 12.06.2017. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 27.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: 1.250,00 грн. на одну акцiю. Виплата дивiдендiв буде здiйснена грошовими коштами з чистого прибутку Товариства за 2016 рiк на загальну суму 5.000.000,00 грн. Строк виплати дивiдендiв: з 12.07.2017 по 12.10.2017 включно. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.