ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Особлива інформація на 15.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиЩербина Анатолій Борисович-, -, -9
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Щербини Анатолiя Борисовича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посадi з 17.03.2004р.Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 9,0000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
15.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиАндрієнко Олександр Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015 р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Андрієнка Олександра Миколайовича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посадi з 07.04.2012р. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 0,0000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
15.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКлименко Олександр Миколайович-, -, -0.4
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015 р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Клименка Олександра Миколайовича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посадi з 17.03.2004р. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 0,4000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
15.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКовтун Олександр Олександрович-, -, -0.775
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015 р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Ковтуна Олександра Олександровича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посадi з 07.04.2012р. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 0,7750 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
15.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЩербина Людмила Борисівна-, -, -2.05
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015 р., згідно протоколу № 1/2015 було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Щербини Людмили Борисівни у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебувала на посадi з 07.04.2012р. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 2,0500 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
15.04.2015ПризначеноГолова Наглядової радиЩербина Анатолій Борисович-, -, -9
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015р., згідно протоколу№ 1/2015, було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради Щербини Анатолiя Борисовича, а засіданням Наглядової ради (протокол №4 від 15.04.2015 р.)-Головою Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Обрано на строк - 3 роки. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 9,0000 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора по виробництву ПрАТ "Нива-плюс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиБаран Клавдія Борисівна-, -, -0.675
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради Баран Клавдію Борисівну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Обрано на строк - 3 роки. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 0,6750 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв - бухгалтер ПрАТ "Нива-плюс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиКлименко Олександр Миколайович-, -, -0.4
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради Клименка Олександра Миколайовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Обрано на строк - 3 роки. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 0,4000 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв - водій ПрАТ "Нива-плюс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиКовтун Олександр Олександрович-, -, -0.775
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради Ковтуна Олександра Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Обрано на строк - 3 роки. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 0,7750 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв - водій ПрАТ "Нива-плюс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової ради Щербина Людмила Борисівна-, -, -2.05
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв від 15.04.2015р., згідно протоколу № 1/2015, було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради Щербину Людмилу Борисівну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Обрано на строк - 3 роки. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа - 2,0500 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв - фізична особа-підприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.