ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 22.01.2018

Особлива інформація на 19.01.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.01.2018Припинено повноваженняГолова ПравлiнняЩербина Борис Григорович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Голови Правлiння Щербини Бориса Григоровича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняЩербина Тамара Григорiвна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Щербини Тамари Григорiвни. Вона перебувала на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняВерескун Надiя Степанiвна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Верескун Надiї Степанiвни. Вона перебувала на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняКовтун Свiтлана Григорiвна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Ковтун Свiтлани Григорiвни. Вона перебувала на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняСлюсар Тетяна Миколаївна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Слюсар Тетяни Миколаївни. Вона перебувала на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняПрокопець Володимир Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Прокопця Володимира Миколайовича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняСидора Михайло Григорович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Сидори Михайла Григоровича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняВерескун Володимир Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Верескуна Володимира Миколайовича Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняЛашевич Михайло Васильович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Лашевича Михайла Васильовича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняШестозуб Михайло Iванович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Шестозуба Михайла Iвановича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняПроценко Олександр Павлович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Проценка Олександра Павловича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняЩербина Михайло Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Щербини Михайла Миколайовича. Вiн перебував на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен ПравлiнняГальченко Ольга Миколаївна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Правлiння Гальченко Ольги Миколаївни. Вона перебувала на цiй посадi з 13.04.2013, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженняголова Наглядової радиЩербина Анатолiй Борисович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження голови Наглядової ради Щербини Анатолiя Борисовича. Вiн перебував на цiй посадi з 15.04.2015, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиБаран Клавдiя Борисiвна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Баран Клавдiї Борисiвни. Вона перебувала на цiй посадi з 15.04.2015, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКлименко Олександр Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Клименка Олександра Миколайовича. Вiн перебував на цiй посадi з 15.04.2015, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКовтун Олександр Олександрович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Ковтуна Олександра Олександровича. Вiн перебував на цiй посадi з 15.04.2015, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиЩербина Людмила Борисiвна-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Щербини Людмили Борисiвни. Вона перебувала на цiй посадi з 15.04.2015, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
19.01.2018Припинено повноваженняРевiзорЦьома Андрiй Павлович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Ревiзора Цьоми Андрiя Павловича. Вiн перебував на цiй посадi з 19.04.2017, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
19.01.2018Обраноголова Наглядової радиФедоров Дмитро Владиславович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано членом Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково як представник акцiонера (СТОВ "Iнтер"), не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з вересня 2013 р. по вересень 2015 р. - директор юридичного департамента ПАТ "КИЇВХЛIБ"; з жовтня 2015 р. по червень 2016 р. - директор ТОВ "Є.ДЖИ.АЙ.ГРУП"; з червня 2016 р. - голова ради ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова". За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 19.01.2018) вiдповiдно до Статуту обрано головою Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича.
19.01.2018Обраночлен Наглядової радиЖидкий Андрiй Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано членом Наглядової ради Жидкого Андрiя Миколайовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково як представник акцiонера (СТОВ "Тупичiвське"), не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2013 року - начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Форсаж".
19.01.2018ОбраноРевiзорВеретенник Олександр Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано Ревiзором Веретенника Олександра Миколайовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 5 рокiв, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2013 року – фiнансовий директор СТОВ "Iнтер".
19.01.2018ОбраноДиректорБондар Михайло Миколайович-, -, -0
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 19.01.2018) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано Директором Бондаря Михайла Миколайовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2013 року – генеральний директор СТОВ "Iнтер".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.